آخرین متهم فراری جنایات جنگی در یوگوسلاوی سابق دستگیر شد

دولت صربستان اعلام کرده که گوران هادیج، رهبر نیروهای صرب در شرق کرواسی که به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دادگاه بین المللی بوده، توسط ماموران دولتی بازداشت شده است.

دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق حکم بازداشت گوران هادیج را هفت سال پیش تسلیم دولت صربستان کرد اما ظاهرا وی تا کنون توانسته بود از چنگ ماموران دولتی بگریزد.

دو ماه پیش، دولت صربستان راتکو ملادیج، رهبر نیروهای صرب در جنگ داخلی بوسنی را بازداشت و تسلیم دادگاه بین المللی کرد و وعده داد که تمامی امکانات خود را برای دستگیری گوران هادیج، آخرین فرد تحت پیگرد این دادگاه، به کار خواهد گرفت.