شکایت از عدم پذیرش طلبه زخمی توسط چند بیمارستان تهران

به گزارش خبرگزاری فارس، همراهان طلبه بسیجی علی خلیلی که به خاطر نهی از منکر هدف حمله چند جوان قرار گرفته و با ضربات چاقو از ناحیه گردن به شدت زخمی شده بود، از بیست و پنج بیمارستان تهران به خاطر عدم پذیرش او شکایت کرده اند.

این افراد در نامه ای به معاون وزارت بهداشت، ضمن اعلام اسامی این بیمارستان ها و دلایلی که برای عدم پذیرش بیمار مطرح کردند، گفته اند که این طلبه شامگاه روز شنبه زخمی شد و در بیمارستانی در تهران پارس تحت درمان مقدماتی قرار گرفت اما تلاش برای انتقال او به یکی از این بیست و پنج بیمارستان جهت ادامه درمان بی نتیجه ماند.

در این نامه آمده است که سرانجام، فرد زخمی با چهل و پنج دقیقه تاخیر به یک بیمارستان انتقال یافت.