'تمام استان‌های ایران خواهان دانشگاه تک جنسیتی هستند'

غلامرضا خواجه سروی، معاون وزارت علوم ایران می گوید که جمع بندی سفرهای استانی نشان می دهد که در همه استانهای ایران خانواده ها خواهان ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی هستند.

آقای خواجه سروی به گزارش خبرگزاری مهر گفت: "این که وزارت علوم به ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی مجوز می دهد و موافق توسعه آن است، موردی است که خود خانواده ها و مردم می پسندند و وزارت علوم نیز باید به خواسته مردم پاسخ دهد."

پیش از این دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم از بررسی تقاضای راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در هفت استان کشور خبر داده بود.

پیش تر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران با تفکیک جنسیتی کلاس های درسی دانشگاه ها مخالفت کرده بود و وزیر علوم اعلام کرده بود که دستور او در این مورد اجرا خواهد شد.