'۳۰۰ هزار مهاجر خارجی در مدارس ایران تحصیل می‌کنند'

محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران گفت: "پیش بینی می‌شود در سال جاری ۳۰۰ هزار نفر از اتباع مجاز (عمدتا مهاجران افغان و عراقی که اجازه اقامت در ایران دارند) در مدارس کشور ادامه تحصیل بدهند".

به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به اینکه هر ساله دانشنامه‌ای برای تعیین تکلیف تحصیل مهاجران در ایران تدوین می شود افزود: "این دانشنامه نحوه ثبت نام و حضور محصلین پناهنده و اتباع مجاز را در کشور مشخص می کند."

بر اساس این گزارش، دانشنامه تحصیلی سال جاری با همکاری آموزش و پرورش تهیه، تدوین و ابلاغ شده است.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور همچنین افزود: "برای مقطع های ابتدایی ۷۰ هزار تومان، راهنمایی ۹۰ هزار تومان و دبیرستان ۱۰۰ هزار تومان از این اتباع (خارجی) در هنگام ثبت نام دریافت می‌شود."