'دیدار خاتمی با خانواده موسوی و رهنورد'

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه به منزل والدین زهرا رهنورد رفت و با پدر و مادر خانم رهنورد و فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد.

به گزارش سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، خانواده آقای موسوی و خانم رهنورد در این دیدار با یادآوری نگرانی‌هایی که در مورد وضعیت جسمی آنها دارند، گفتند که محدودیت شدیدی برای ارتباطات آقای موسوی و خانم رهنورد با اعضای خانواده شان اعمال می شود، موارد تماس تلفنی میان آنها معدود است و ملاقات های گاه به گاه هم در حضور ماموران امنیتی زن و مرد و تحت نظارت دوربین های آنها انجام شده است.

دختران آقای موسوی و خانم رهنورد در این دیدار گفتند که والدینشان از "حقوق قانونی و متعارف زندانیان سیاسی" هم محروم هستند.