شرایط معافیت کفالت سربازی در ایران اعلام شد

سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی، معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی پلیس ایران انواع معافیت های کفالت را اعلام کرد.

بر اساس اعلام آقای حلوایی، کسانیکه پدر آنها ۵۹ سال تمام یا بالاتر از آن داشته باشد یا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشد، شامل این معافیت می شوند.

همچنین مشمولانی که پدربزرگ و مادربزرگ آنها بالای ۷۰ سال و فاقد فرزند پسر باشند شامل معافیت کفالت می شوند.

کسانی که سرپرستی خواهر یا برادر صغیر یا خواهر ازدواج نکرده خود را به عهده دارند نیز مشمول معافیت کفالت هستند.

به گفته سرهنگ حلوایی سه شرط برای احراز این کفالت لازم است: نخست اینکه فرد به سن مشمولیت رسیده باشد، دوم اینکه مشمول از خدمت وظیفه غیبت نداشته باشد و سوم اینکه مشمول تنها کسی باشد که مراقب و نگهدار شخص نیازمند مراقبت است.