هشدار وزیر امور خارجه سوریه به سفرای فرانسه و آمریکا

وزیر امور خارجه سوریه به سفرای فرانسه و آمریکا هشدار داد که بدون اجازه دمشق، پایتخت، را ترک نکنند.

ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه گفت اگر که این سفرا، این درخواست را نادیده بگیرند، برای تمامی دیپلمات‌ها طرح ممنوعیت ترک پایتخت اجرا می‌شود.

در اوایل ماه جاری میلادی، سفرای فرانسه و آمریکا برای دیدار از شهر حماة و حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به این شهر سفر کرده بودند.