سوال از رهبر اسبق سوسیالیست های فرانسه درباره استراوس کان

پلیس فرانسه در تحقیقات خود درباره دومینیک استرواس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، از فرانسوا اولاند، از شخصیت های برجسته حزب سوسیالیست بازجویی کرده است.

پلیس فرانسه در حال تحقیق درباره اتهام آقای استراوس کان در رابطه با تلاش برای تجاوز به یک نویسنده جوان به نام تریستان بانون در سال ۲۰۰۳ است.

این اتهام پس از آن مطرح شد که آقای استراوس کان به وسیله دادگاهی در نیویورک به تعرض به خدمتکار آفریقایی یک هتل مجلل در منهتن متهم شد.

آقای اولاند که از او به عنوان نامزد احتمالی حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۲ نام برده می شود، در سال ۲۰۰۳ رهبر این حزب بود.

دومینیک استراوس کان پیش از جنجال تعرض جنسی در نیویورک، از بخت های اصلی حزب سوسیالیست برای شرکت در انتخابات به شمار می آمد.

تریستان بانون می گوید رهبران حزب سوسیالیست از وقایع پیش آمده میان او و آقای استراوس کان مطلع بوده اند ولی علیه او اقدام نکرده اند.

آقای استراوس کان هر دو اتهام تجاوز را رد کرده است.