حمله بی سابقه نخست وزیر ایرلند به کلیسای کاتولیک

اندا کنی، نخست وزیر ایرلند در یک انتقاد بی سابقه از واتیکان، کلیسای کاتولیک را متهم کرد که قدرت و اعتبار خود را به قربانیان کودک آزاری کشیشان ترجیح داده است.

اندا کنی که در پارلمان ایرلند سخنرانی می کرد گفت کلیسا در تحقیقات درباره موارد کودک آزاری کشیشان کارشکنی کرده است.

بر این اساس، کلیسا با هدف حفظ موقعیت برتر خود موارد تجاوز و شکنجه کودکان را رد کرده است.

او گفت روابط دولت ایرلند و کلیسای کاتولیک هیچ گاه به وضع سابق بر نخواهد گشت.