آمریکا به مناطق تحت کنترل الشباب امدادرسانی می کند

آمریکا می گوید به مناطق تحت کنترل اسلام گرایان الشباب در سومالی کمک ارسال می کند.

ایالات متحده گفته است پیش از ارسال غذا و دارو به مناطق آسیب دیده از خشکسالی، باید درباره عدم دخالت الشباب در توزیع محموله های امدادی تضمین دریافت کند.

آمریکا الشباب را یک سازمان تروریستی می داند و از سال گذشته ارسال کمک های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل این گروه را متوقف کرده است.

در پی بروز بدترین خشکسالی نیم قرن اخیر در شاخ آفریقا، سازمان ملل متحد به طور رسمی در دو منطقه در جنوب سومالی اعلام قحطی کرده است.