'بلندی قد زنان با احتمال ابتلای به سرطان ارتباط دارد'

گروهی از پژوهشگران در دانشگاه آکسفورد بریتانیا گفته اند که مطالعه بیش از یک میلیون زن نشان می دهد که ابتلای به برخی از انواع سرطان ها در زنان با بلندی قد آنان ارتباط دارد.

براساس این تحقیقات، به ازای هر ده سانتی متر بلندی قد نسبت به اندازه متوسط قد در زنان، خطر ابتلای به این نوع سرطان ها شانزده در صد افزایش می یابد و این خطر متناسب با بلندتر بودن قد، بیشتر می شود.

پژوهشگران احتمال می دهند که این ارتباط ناشی از فعالیت هورمون های مرتبط با بلندی قد باشد.

در عین حال، سازمان های مبارزه با سرطان در بریتانیا تاکید دارند که شیوه زندگی و بی توجهی به مسایل بهداشتی از جمله نوع تغذیه و مصرف دخانیات در افزایش خطر ابتلای به سرطان نقش بیشتری دارد.