انتقاد نخست وزیر ایرلند از کلیسای کاتولیک

در اقدامی کم سابقه، اندا کنی، نخست وزیر جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی)، از نحوه برخورد کلیسای کاتولیک با مساله سوء استفاده جنسی از کودکان به شدت انتقاد کرده و مقامات واتیکان را متهم ساخته است که حیثیت کلیسا را مهمتر از رسیدگی به وضعیت قربانیان می دانند.

نخست وزیر جمهوری ایرلند، که اکثر جمعیت آن را پیروان کلیسای کاتولیک تشکیل می دهند، در مورد گزارشی که اخیرا در مورد تلاش برخی مقامات کلیسا برای سرپوش نهادن بر سوء استفاده جنسی کشیشان از نوجوانان انتشار یافت گفت که این گزارش حاکی از وجود ساختاری مساله دار و نخبه گرا در کلیساست که مصمم است از تحقیق درباره نواقص عملکرد خود شانه خالی کند.

در واکنش به اظهارات نخست وزیر ایرلند، سراسقف کلیسای کاتولیک دوبلین، پایتخت، گفت که شخصا از نحوه برخورد بخشی از کلیسای کاتولیک در ایرلند با موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان شرمسار و ناراضی است.