انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد از وضعیت کتابخوانی در ایران

محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: "باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ مدرسه‌ای در کشور بدون کتابخانه نباشد."

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حسینی در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط کنونی تولید و نشر کتاب و آمارهای مطالعه صحبت و سرانه مطالعه کتاب در ایران را ۱۲ تا ۱۸ دقیقه برآورد کرد. به اضافه‌ ۳۰ دقیقه‌ای که هر فرد به مطالعه نشریات اختصاص می‌دهد.

آقای حسینی همچنین درباره آ‌مار نشر در ایران گفت: "شمارگان کتاب در کشور اندک است. کشوری که ۷۵ میلیون جمعیت جوان و نیازمند مطالعه دارد ۳۰۰۰ نسخه کتاب برایش کافی نیست. البته کتاب‌هایی هم با تیراژ بالا به تعداد اندک داشتیم."