'با استعفای صوری مدیران برای شرکت در انتخابات برخورد می شود '

نصرالله ابراهیمی، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار تهران گفت: "با استعفای صوری برخی مدیران دولتی استان تهران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس برابر ضوابط قانونی برخورد می‌شود."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ابراهیمی گفت: "افرادی که قصد حضور در انتخابات را داشته‌اند تا موعد مقرر باید استعفای خود را ارایه می‌کردند و بر اساس موافقت استاندار از سمت‌های خود کنار می رفتند."

به گفته آقای ابراهیمی تاکنون با چنین موردی که "فردی به صورت صوری استعفا داده باشد برخورد نشده و اگر در زمان انتخابات با چنین افرادی مواجه شویم برابر با ضوابط و مقررات قانون انتخابات با آنها برخورد خواهد شد."