ادامه تیراندازی ها در سومین شهر بزرگ سوریه

گزارش ها از حمص، سومین شهر بزرگ سوریه، حکایت از ادامه تیراندازی شدید دارد. نیروهای امنیتی همچنان عملیات علیه مخالفان دولت را ادامه می دهند.

شاهدان عینی می گویند تانک هایی را در سطح شهر دیده اند و همچنین به گفته آنها ورودی های برخی از محلات با یورش نیروهای امنیتی بسته شده است.

بر اساس گزارش ها بیش از ۵۰ نفر در روزهای گذشته در شهر حمص کشته شده اند.

فعالان سیاسی این بار به حمایت از مردم شهر حمص، خواستار برگزاری تظاهرات دیگری پس از نماز جمعه (فردا) شده اند.