مراسم ادای سوگند اعضای کابینه جدید مصر برگزار شد

اعضاء کابینه جدید مصر، مراسم ادای سوگند به جا آورده اند. ترمیم کابینه در واکنش به تقاضاهای روزافزون تظاهرکنندگان برای تسریع اصلاحات سیاسی در مصر انجام گرفته است.

در حدود نیمی از اعضاء کابینه تغییر کرده اند، از جمله وزرای امور خارجه و دارایی. مراسم ادای سوگند در حضور محمد حسین طنطاوی، رهبر نظامی موقت مصر برگزار شد.

قرار بود که این مراسم روز دوشنبه انجام شود اما به دلیل ناخوشی عصام شرف، نخست وزیر، تا امروز به تعویق افتاد.

از آنجا که تعدادی از وزرایی که تظاهرکنندگان خواهان اخراجشان بودند همچنان در کابینه مانده اند، ترمیم کابینه از طرف تظاهرکنندگان رد شده است.