توافق رهبران منطقه یورو؛ افزایش بهای سهام در جهان

با گزارش هایی مبنی بر توافق اولیه رهبران کشورهای عضو منطقه یورو، در مورد نحوه کمک به بحران مالی این منطقه پولی، بهای سهام در بازارهای جهان بالا رفت.

در گزارش ها گفته شده که در پیش نویس این توافق، احتمال تجدید ساختار بدهی های یونان و تبادل اوراق قرضه یونانی در نظر گرفته شده است.

بهای سهام در بورس ایتالیا با انتشار این خبر چهار درصد و بهای سهام اسپانیا سه درصد افزایش یافت. بهای سهام در آمریکا نیز با آغاز خرید و فروش سهام در این کشور به شدت بالا رفت.