لوسین فروید نقاش بریتانیایی درگذشت

لوسین فروید، نقاش مشهور بریتانیایی در سن ۸۸ سالگی در خانه خود در لندن درگذشت.

نقاش بزرگ که نوه زیگموند فروید، پدر روانکاوی بود، تا آخرین روزهای زندگی فعال بود و همچنان نقاشی می‌کرد.

او تنها در هفته‌های آخر اندکی بیمار بود.

به گفته دوستان این نقاش، لوسین فروید شامگاه چهارشنبه (۲۰ ژوئیه) در آرامش از دنیا رفته است.

لوسین فروید حدود پنجاه سال در هنر تجسمی غرب حضوری نمایان داشت.