مخالفان قذافی از اسارت یک فرمانده ارشد وی خبر دادند

مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر لیبی، می گویند که یکی از فرماندهان ارتش وی را به اسارت خود در آورده اند.

آنها می گویند که این ژنرال را چهارشنبه شب در نزدیکی شهر زلیتن دستگیر کرده اند.

بر اساس گزارش ها، این مقام نظامی لیبی در اعزام تانک ها به شهر مصراته، واقع در غرب لیبی، نقش داشته است.

چند ماه پیش درگیری ها در مصراته منجر به کشته شدن صدها نفر شد.

مخالفان همچنان به شهرهای زلیتن و بریقه حمله کرده اند.

تلویزیون دولتی لیبی آگهی داده است که داوطلبان ِ حضور در ارتش خود را معرفی کنند.