پاکستان اتهام لابی گری مخفیانه در آمریکا را رد کرد

دولت پاکستان این اتهام مقام های آمریکایی که به طور مخفیانه برای پیشبرد منافع خود در واشنگتن به لابی گری پرداخته را رد کرده است.

مقام های آمریکایی چهارشنبه این هفته یک نفر را به اتهام لابی گری مخفیانه برای دولت پاکستان دستگیر و در همین رابطه علیه یک شهروند دیگر پاکستان، کیفرخواست صادر کرده اند.

دولت پاکستان این اقدام را به عنوان یک افترا رد کرده است.

مقام های وزارت دادگستری آمریکا می گویند که سید غلام نبی فائی، ۶۲ ساله، زیر پوشش فعالیت های سازمان غیردولتی "مرکز کشمیر"، در واشنگتن برای پیشبرد منافع پاکستان در کنگره و سایر نهادهای دولتی تلاش می کرد.