عفو بین الملل لایحه ضد تروریسم عربستان سعودی را محکوم کرد

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، از پیش نویس قانون جدید مقابله با تروریسم در عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و گفته است که در صورت تصویب این قانون، مخالفت مشروع سیاسی به اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد کیفری تبدیل می شود.

به گفته خبرنگاران بی بی سی، در متن این پیش نویس، ابراز تردید در صلاحیت و اعتبار پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی برای تصدی این سمت ها هم جرم محسوب می شود و می تواند مجازات ده سال حبس را در پی داشته باشد.

قانون جدید همچنین به حکومت اجازه می دهد تا متهمان امنیتی را بدون ایراد رسمی اتهام تا یک سال در زندان نگه دارد و مظنونین به اقدامات تروریستی را تا یکصد و بیست روز در زندان انفرادی محبوس کند.

مقامات سعودی هنوز نسبت به اطلاعیه عفو بین الملل واکنشی نشان نداده اند.