لاریجانی: مشکل بیکاری با پخش پول بین مردم حل نمی‌شود

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که برای حل مشکل بیکاری صاحب‌نظران باید نظرات‌شان را از طریق رسانه‌ها بیان کنند و قوای سه‌گانه از نظرات آنان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها استفاده کنند.

آقای لاریجانی همچنین از نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت‌های گذشته و دولت فعلی انتقاد کرد.

او گفت: "۱۶۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی می‌آید و می‌رود ولی مقدار اندکی از آن صرف سرمایه‌گذاری می‌شود".

رئیس مجلس ایران این تصور که با کارهای "زودبازده" می توان اشتغال پایدار به وجود آورد را "ساده انگاری" توصیف کرد.

او کنترل نرخ تورم و بیکاری را موضوع اصلی ایران دانست و گفت: "باور مجلس، توزیع یارانه‌ها به شیوه فعلی نبود. مجلس هرگز فکر نمی‌کرد که قانون یارانه‌ها به شکل فعلی اجرا و یارانه‌های نقدی به شیوه‌ جاری پرداخت شود، صنعت، کشاورزی و دامپروری طی اجرای این قانون، تسهیلات دریافت نکرده‌اند."