انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از قوه قضاییه

آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید در قم با انتقاد از نحوه برخورد قضایی با ناامنی های اجتماعی در ایران گفت: "با این روش دستگاه قضایی، مشکلات امنیت جامعه حل نمی‌شود".

او افزود: "دیروز چاقو در چشم طلبه جوانی کردند و ضاربین به جزای خود نرسیدند، امروز شاهرگ طلبه جوان دیگری را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بریدند و سپس شاهرگ حیات مرد نیرومند کشور را پاره کردند. با این وضع باید منتظر حوادث ناگوار دیگری باشیم."

به گفته آقای مکارم شیرازی مشکل مهم دستگاه قضایی ایران "دنباله‌روی از نظام ناسالم قضایی غرب" است که "بعد از انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشریفات انتخاب وکیل و توصیه وکیل به مجرم که تمام اقرارهای صریح و ثبت شده در مراحل اولیه را انکار کند و متهم ساختن مسئولین انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چند ماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صادر شدن یک حکم بی‌رمق بعد از ماه‌ها که نه تنها بازدارنده نیست بلکه اراذل و اوباش را جسورتر می‌کند."

آقای مکارم شیرازی همچنین گفت: "با این طرز کار هرگز نمی‌توان امنیت را در کشور برقرار کرد و اراذل و اوباش و اخلال کنندگان در امنیت را بر سر جای خود نشاند، مخصوصاً اگر جنایات آنها سازمان یافته و از سوی دشمنان باشد."