معاون وزیر ارشاد: گاهی ندانستن حق مردم است

محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: "گفته می‌شود که دانستن حق مردم است، ولی گاهی ندانستن حق مردم است. اتفاقاتی که در کوچه و بازار لرستان رخ می‌دهد، نباید در روزنامه سراسری منعکس شود."

آقای محمد زاده رسانه های ایران را متهم کرد که حوادث را بدون توجه به اثرگذاری آنان منتشر می کنند.

او با انتقاد از روحیه تقلید از پدیده های غربی بر لزوم توجه به "روزنامه‌نگاری اسلامی" تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محمدزاده از فعالان مطبوعاتی استان لرستان خواست که دیگر در مطبوعات خود از عبارت "مردم محروم لرستان" استفاده نکنند.