درگیری ناتو با پیکارجویان در ایالت پکتیکا

نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان می‌گویند حداقل ۵۰ نفر از مظنونان شورشی در ایالت پکتیکا در شرق این کشور را کشته‌اند.

به گفته آنها نیروهای بین المللی و افغان سعی داشتند در این درگیری که تا ساعتها ادامه داشت، یک پایگاه متعلق به گروه حقانی را پاکسازی کنند.

گروه حقانی در کنار طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدالدین حکمتیار، از گروه‌هایی است که بیشتر در شرق افغانستان حضور دارد و علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور می جنگد.

شبکه تلفنی این منطقه توسط پیکارجویان قطع شده است و هنوز منبع مستقلی اخبار مربوط به این درگیری‌ها را تایید نکرده است.