عدم خوش بینی بن همام به تبرئه شدن در فیفا

محمد بن همام، رئیس تعلیق شده کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای ریاست فدراسیون جهانی فوتبال نامزد شده بود، معتقد است به اتهام پرداخت رشوه مجرم شناخته خواهد شد.

آقای بن همام متهم است که برای پیروزی در انتخابات ریاست فیفا خواسته است به اعضای اتحادیه فوتبال کارائیب رشوه بدهد.

کمیته اخلاقی فیفا جلسه ای برای بررسی این ادعاها تشکیل داده است که دو روز طول خواهد کشید.

بن همام ۶۲ ساله پس از مطرح شدن اتهامات، از رقابت در انتخابات ریاست فیفا کنار کشید و از ۲۹ ماه مه به طور موقت از فعالیت در فوتبال تعلیق شد.

او در وبلاگش نوشته است: "به نظر می رسد فیفا هفته ها پیش تصمیم خود را در این باره گرفته است و اگر رأی به مجرم بودن صادر شود، ‌کسی نباید تعجب کند."