تجاوز دسته‌جمعی به ۴۷ زن در کنگو

سازمان ملل می‌گوید نیروهای ارتش جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل به ۴۷ زن به طور دسته جمعی تجاوز کرده‌اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که تجاوز به این زنان پس از مراسم سال نو، در روستای بوشانی در استان کیوو شمالی صورت گرفته است.

این دفتر اعلام کرده که قربانیان شانزده تا ۶۵ سال داشتند و به برخی از آنها در برابر فرزندانشان تجاوز شده است.

چند سرباز کنگویی تا کنون به دلیل صدور فرمان تجاوز دسته جمعی در استان کیوو جنوبی بازداشت و مجازات شده اند.