ادعای شنود غیرقانونی توسط یک روزنامه دیگر بریتانیایی

یک خبرنگار سابق روزنامه بریتانیایی ساندی میرور به بی بی سی گفته است که شنود غیر قانونی تلفن‌ در سال ۲۰۰۴ در این روزنامه رواج داشته است.

این ادعا زمانی مطرح می شود که تحقیقات در باره شنود غیر قانونی تلفن‌ها توسط کارمندان هفته نامه نیوز آو د ورلد در جریان است.

از مدتها پیش شایعاتی مطرح بود که سایر روزنامه های بریتانیا نیز از چنین روشهایی استفاده کرده اند.

خبرنگار سابق ساندی میرور به بی بی سی گفت که تلفن های چند هنرپیشه و فوتبالیست معروف از جمله لیز هرلی و ریو فردیناند شنود شده است.

ناشر روزنامه میرور گفته است خبرنگاران این روزنامه در چارچوب قانون و اخلاق حرفه ای فعالیت کرده اند.