یک نفر در تهران 'ترور' شد

ساعاتی پیش فردی که بعضی رسانه های ایران او را از متخصصان مرتبط با سازمان انرژی‌ هسته‌ای ایران معرفی می کنند، به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس در تهران به قتل رسید.

برخی از رسانه ها نوشته اند که فرد ترور شده دکترای فیزیک داشته و استاد دانشگاه بوده است، اما رسانه های دیگر او را مرتبط با موسسه پژوهشی رویان دانسته اند.

صفرعلی براتی، معاون سیاسی وزارت کشور ایران، در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، تأیید کرد که حالی ظهر امروز یک نفر در خیابان بنی هاشم، خیابان رضاییان تهران "ترور" شده است، اما گفت که هنوز معلوم نیست که آیا این فرد از دانشمندان هسته ای بوده یا نه.