'تنها به کسانی که چک برگشتی ندارند دسته چک داده می‌شود'

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران با هشدار نسبت به فعالیت غیرقانونی موسسات مدعی رفع سو استفاده از چکهای برگشتی گفت: "بانک مرکزی مشخصات موسسات مذکور را به نیروی انتظامی ارایه کرده و نامه ای مبنی بر فعالیت غیرقانونی آنها برای سازمان بازرسی ارسال کرده است."

به گفته آقای بهمنی، با توجه به اینکه حجم مبادلات در بخش های مختلف اقتصاد ایران رو به افزایش است، "طبیعی است که تعداد چکهای برگشتی هم افزایش یابد".

آقای بهمنی همچنین گفت که برای سامان دهی دسته چک ها، تنها به افرادی ارائه می شود که تاکنون هیچ چک برگشتی یا مطالبات معوق نداشته باشند.