وزارت خارجه ایران کاردار آلمان را فراخواند

وزارت خارجه ایران، در اعتراض به اقدامات نیروهای پژاک (گروه مسلح کرد مخالف حکومت ایران) کاردار آلمان در تهران را در غیاب سفیر این کشور احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به اقدامات پژاک و همچنین اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان را به او ابلاغ کرد.

به گزارش منابع خبری در ایران، رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح پژاک در چند سال اخیر که به گفته او منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران شده، "تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال مبارزه جدی و بدون تبعیض با پدیده شوم تروریسم را به کاردار آلمان در ایران یادآوری کرد."

وزارت خارجه ایران همچنین حضور رهبر پژاک در خاک آلمان را "ناقض تعهدات بین‌المللی دولت آلمان" خواند.