وزیر خارجه نروژ: مواظب قضاوت های خود باشیم

یوناس گاره استوره، وزیر امور خارجه نروژ، روز شنبه، ۲۳ ژوئیه، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که برآورد می شود در زمان حمله به جزیره اتوئیا، حدود ۶۰۰ نفر در این جزیره حضور داشتند.

به گفته وزیر امور خارجه نروژ در زمان حمله، هیچ یک از مقامات حزب حاکم در نروژ در این جزیره نبوده است.

بر اساس گزارش ها ساعاتی پیش از حمله به این جزیره، نخست وزیر سابق نروژ که در حال حاضر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیمی است، در محل برگزاری اردوی تابستانی نوجوانان که توسط حزب حاکم کارگر در این جزیره حضور داشته است.

آقای استوره با این توضیح که تحقیقات پلیس در باره این حمله ادامه دارد، گفت که "به عنوان دولت نروژ، باید مواظب باشیم تا در این تحقیقات تاثیری نگذاریم."

او افزود: "در چنین حوادثی، معمولا پیش داوری هایی انجام می شود، در حالی که باید مواظب قضاوت های خود باشیم."

به گفته وزیر امور خارجه نروژ، پیش از این هم اقداماتی با انگیزه های سیاسی در این کشور مشاهده شده و به نظر او، لازم است که پیش از اظهار نظر رسمی، منتظر مشخص شدن نتیجه تحقیقات پلیس بود و بر اساس حدس و گمان های اولیه قضاوت نکرد.

او تاکید کرد: "ما بر وضعیت کسانی که عزیزان خود را از دست داده اند، متمرکز هستیم و در عین حال، سعی می کنیم به پلیس در پیشبرد تحقیقات کمک کنیم."