شیمی درمانی بر روی هوگو چاوز در کوبا

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که برای درمان بیماری سرطان در کوبا بسر می برد، اعلام کرده اولین دور شیمی درمانی را با موفقیت به پایان رسانده است.

آقای چاوز در گفتگویی تلفنی به تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت که خود را برای دور دوم از چندین مرحله درمان آماده می کند.

او در ماه ژوئن سال جاری در کوبا برای برداشتن یک غده سرطانی تحت عمل جراحی قرار گرفت.

هوگو چاوز هنوز فاش نکرده که نوع این غده چه بوده و در کدام بخش بدن او قرار داشته است.

وی قبل از رفتن به کوبا برای آغاز شیمی درمانی، بخشی از اختیاراتش را به هیات وزیران واگذار کرد، اما درخواست احزاب مخالف برای واگذاری کلیه اختیاراتش را نپذیرفت.