بن همام برای همیشه از فوتبال منع شد

محمد بن همام، نامزد پیشین ریاست فیفا، برای همیشه از فوتبال محروم شده است.

کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، روز شنبه پس از یک نشست دو روزه آقای بن همام را در رابطه با تلاش برای پرداخت رشوه مجرم شناخت و او را به طور مادام العمر از شرکت در رخدادهای مربوط به این ورزش منع کرد.

آقای بن همام به تلاش برای خریدن آرای اعضای فیفا در آستانه انتخابات ریاست این سازمان متهم شده بود.

محمد بن همام که شهروند قطر و ۶۲ ساله است، در پی متهم شدن به تلاش برای رشوه دادن، از نامزدی ریاست فیفا انصراف داد و سپ بلاتر در این سمت ابقا شد.

بن همام که پیش تر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، عالی رتبه ترین مقام در فیفاست که در تاریخ ۱۰۷ ساله این فدراسیون از حضور در فوتبال منع شده است.