ایران به حضور رهبر پژاک در آلمان اعتراض کرد

علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران در تماس تلفنی با همتای آلمانی خود به حضور رهبر گروه مسلح پژاک در این کشور اعتراض کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی خواهان برخورد آلمان با اعضای پژاک و محاکمه رحمان حاج احمدی، رهبر این گروه شد که در آلمان به سر می برد.

گیدو وستروله هم با حقوقی دانستن این موضوع از ایران خواست مدارک و مستندات خود را در این باره ارائه کند.

سپاه پاسداران ایران در تیر ماه حملاتی را علیه مواضع حزب حیات آزاد کردستان، پژاک در منطقه مرزی با عراق انجام داده است.

این حملات تلفاتی را به دو طرف وارد کرده است. سرهنگ عباس عاصمی، فرمانده اطلاعات سپاه علی بن ابیطالب استان قم و ۵ پاسدار دیگر که در درگیری با اعضای پژاک در نزدیکی سردشت کشته شده بودند، شنبه در شهر قم تشییع شدند.

سپاه پاسداران علت مرگ این افراد را برخورد خودروی آنها با مین در جریان تعقیب اعضای پژاک اعلام کرد ولی این گروه می گوید این پاسداران در کمین شبه نظامیان آن کشته شده اند.