چاوز پس از شیمی درمانی در کوبا به کشور بازگشت

هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا که برای درمان سرطان به کوبا سفر کرده بود، به کشورش بازگشته است.

آقای چاوز یک هفته اخیر را در کوبا سپری کرده و گفته است در این مدت تحت شیمی درمانی بوده است.

او گفته است پزشکان، نشانه ای از سلول‌های بدخیم در بدن او نیافته اند.

خبرنگارانی که هنگام بازگشت آقای چاوز در فرودگاه کاراکاس حضور داشتند گفتند که رئیس جمهور ونزوئلا خسته به نظر می رسید.

آقای چاوز به خبرنگاران گفته است که نسبت به گذشته حالش بهتر است.