تامیل‌ها در انتخابات محلی سریلانکا پیروز شدند

بزرگ‌ترین حزب تامیل در سریلانکا در انتخابات محلی در شمال این کشور به پیروزی قابل توجهی دست یافته است.

تامیل‌ها اکثریت را در شمال و شرق سریلانکا تشکیل می دهند.

مقامات کمیسیون انتخابات اعلام کردند که ائتلاف ملی تامیل برنده دو سوم کرسی هایی شده که در آن شرکت کرده است.

این ائتلاف توانسته ائتلاف حاکم در سریلانکا را در این انتخابات شکست دهد.

خبرنگاران می گویند دو سال پس از سرکوب شورشیان ببرهای تامیل، این پیروزی، ائتلاف ملی تامیل را به عنوان نماینده واقعی تامیل ها معرفی کرده است.