'شکایت مهدی هاشمی از مهرداد بذرپاش'

مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از مدیر مسئول سابق روزنامه وطن امروز به دلیل چاپ مطلب علیه وی شکایت کرده است.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که شکایت مهدی هاشمی از آقای بذرپاش به دلیل چاپ مطالبی در خصوص "نقش وی در فتنه ۸۸" در سیزده شماره از روزنامه وطن امروز در زمانی است که آقای بذرپاش مدیر مسئولی آن را بر عهده داشت.

مهدی هاشمی در جریان دادگاه های دسته جمعی متهمان وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران، بر پایه اقرار دیگران، متهم شده بود که با استفاده از اموال عمومی فعالیت انتخاباتی داشته و از جمله علیه محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت او تبلیغ کرده است.

آقای هاشمی چند ماه پس از انتخابات و در شرایطی که فشارها برای احضار و بازداشت او افزایش یافته بود، در قالب مأموریتی برای سرکشی به بعضی واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد از ایران خارج شد و اکنون در بریتانیا به سر می برد.

مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز و مدیر مسئول سابق روزنامه وطن امروز، پیشتر و در زمستان سال ۱۳۸۹ نیز با شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به دادگاه احضار شده بود هر چند دفتر مجمع تشخیص مصلحت، شکایت شخصی آقای هاشمی رفسنجانی علیه وی را تکذیب کرد.

مهرداد بذرپاش از جمله حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود که گفته می شد با اسفندیار رحیم مشائی اختلاف داشت و به همین دلیل از ریاست سازمان ملی جوانان کنار گذاشته شد.