درگیری‌ها در قاهره '۳۰۸ نفر' زخمی برجای گذاشت

وزیر بهداشت مصر می‌گوید در درگیری روز گذشته (شنبه ۲۳ ژوییه/اول مرداد) که در نزدیکی وزارت دفاع در قاهره روی داد حدود سیصد و هشت نفر زخمی شدند.

سربازان با وسیله نقلیه و سیم خاردار راهپیمایی معترضان به طرف محل این وزارت خانه در قاهره را مسدود کردند.

مردانی با لباس شخصی به معترضان سنگ و آتش پرتاب کردند.

ارتش می‌گویدحمله کنندگان افراد محلی بودند؛ کسانی که نمی‌خواهند در همسایگی آنها شهرک چادری دیگری ایجاد شود. معترضان در محل‌هایی که برای اعتراض در آنجا مستقر می‌شوند، چادر برپا می‌کنند.

اما معترضان با رد این نظر می‌گویند ارتش برای ارعاب معترضان از این افراد استفاده کرده است.