موافقت مجلس با طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی

طرح تحریم و تعقیب برخی از مقامات آمریکایی که پیش از این در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده بود با قید یک فوریت به صحن علنی ارائه شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.

به گزارش مهر کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طراحان اصلی این طرح گفت:"در این طرح مقرر شده وزارت خارجه گزارشاتی از نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس تهیه کند و این گزارشات سالانه با حضور اصحاب رسانه در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار گیرد."

نماینده شاهرود در اظهارات خود از پارلمان های کشورهای خاورمیانه خواست تا قوانین مشابهی را در این خصوص به تصویب برسانند.