بحران دریاچه ارومیه به تالاب‌هایش رسید

محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت: "بحران از ظرفیت دریاچه ارومیه خارج شده و به سوی نابودی تالاب‌های آن پیش می رود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد محمدی‌زاده در جلسه شورای منطقه‌ای مدیریت جامع حوزه آبخیز داری دریاچه ارومیه، افزود: بیش از ۳۷ درصد تالاب‌های این دریاچه خشک شده که در صورت ادامه روند کنونی در آینده ای نزدیک بقیه تالاب‌ها نیز کاملا خشک خواهد شد.

آقای محمدی زاده در رابطه با پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه، گفت: "ریزگردهای نمک و یون های مواد معدنی حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه، اثرات مضری بر کشاورزی استان‌های همجوار و حتی کشور های منطقه خواهد داشت."