استفاده یکی از فرزندان جانبازان از کسری خدمت سربازی

حجت‌الله واعظی‌نژاد، معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا، با بیان اینکه میزان کسر خدمت جبهه و جانبازی والدین و سابقه فعالیت بسیج مشمولان در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته است، گفت: از تسهیلات کسر خدمت جبهه و جانبازی والدین تنها یکی از فرزندان خانواده می‌توانند استفاده کنند و تقسیم کسر خدمت بین دو فرزند ذکور امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای واعظی نژاد افزود: "میزان کسر خدمت جانبازی به ازای ۵ تا۱۰درصد جانبازی ۲ماه کسر خدمت، به ازای ۱۱ تا۱۵ درصد جانبازی ۴ماه کسر خدمت و به ازای ۱۶ تا۲۰ درصد جانبازی ۵ماه کسر خدمت و برای ۲۱تا ۲۴ درصد جانبازی ۸ ماه کسر خدمت است."

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین ادامه داد:" مشمولانی که در سال ۸۹ به خدمت اعزام شدند برابر مقررات همان سال از امتیازات کسر خدمت جبهه و جانبازی والدین یا فعالیت بسیج خود بهره‌مند می‌شوند و افرادی که در سال ۸۹ گواهی فوق را دریافت کرده‌اند اما اعزام آنان در سال ۹۰ تعیین شده است یا هنوز برای اعزام اقدام نکرده‌اند در صورتی از مقررات کسر خدمت سال۸۹ بهره‌مند می‌شوند که حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری گواهی مربوطه را به یگان خدمتی خود ارایه کنند یا مشمولان درخواست اعزام خود را از طریق پلیس+۱۰ ارایه کنند."