کمک صلیب سرخ به ۲۴ هزار قربانی قحطی در سومالی

صلیب سرخ جهانی توانست در منطقه تحت کنترل گروه اسلامگرای الشباب در سومالی کمک غذایی ارائه کند.

صلیب سرخ به همراه یک گروه محلی مقادیری غذا برای ۲۴ هزار قربانی قحطی برده است.

اگرچه الشباب کمک رسانی غذایی برخی از آژانس‌ها در مناطق تحت کنترلش توقف کرده است. اما برخی دیگر از سازمان‌ها همچنان امکان خدمات رسانی دارند.

سازمان جهانی غذا روز دوشنبه میزبان کنفرانسی در رم است. این کنفرانس به منظور اهدای کمک بیش از یک میلیارد دلاری به قحطی در افریقا برگزار می شود.