طرفداران ایمی واینهاوس در اطراف خانه او شمع روشن کردند

طرفداران ایمی واینهاوس، خواننده مشهور بریتانیایی که روز گذشته جسد وی در خانه‌اش در شمال لندن پیدا شد، در اطراف خانه او جمع شده‌اند.

آنها با روشن کردن شمع و گذاشتن گل در اطراف خانه این خواننده تجمع کرده و خود را در غم خانواده وی شریک دانستند.

موسیقی‌دانان و خوانندگان نیز با یادآوری "صدای گرم و دلنشین" این خواننده، او را ستودند.

ایمی واینهاوس به هنگام مرگ ۲۷ سال داشت.