راهپیمایی هواداران دولت سنگال در حمایت از عبدالله واد

صدها هزار نفر از هواداران دولت سنگال با راهپیمایی در داکار، پایتخت این کشور از انتخاب مجدد عبدالله واد به ریاست جمهوری این کشور حمایت کردند.

آقای واد تاکنون دو دوره رئیس جمهور بوده و طرفداران او خواهان اصلاح قانون هستند تا او بتواند برای بار سوم انتخاب شود.

این راهپیمایی چند ساعت پس از تجمع مخالفان انجام شد. آنها شرکت آقای واد در انتخابات را غیرقانونی می دانند.

مخالفان مجبور شدند مکان تجمع خود را تغییر دهند زیرا دولت برای پیشگیری از ناآرامی تجمع در میادین و خیابان های اصلی شهر را ممنوع کرده است.

تجمع مخالفان یک ماه پس از تظاهرات خشونت آمیزی برگزار می شود که آقای واد را وادار کرد تلاش برای اصلاح قانون انتخابات را متوقف کند.