رهبر مخالفان برمه با یکی از مقامات ارشد دولتی دیدار می کند

روز دوشنبه، آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت نظامیان در برمه، با وزیر کار دولت جدید این کشور دیدار و گفتگو می کند.

این نخستین دیدار خانم آنگ سان سوچی با یکی از مقامات ارشد دولت برمه است و چند ماه پس از آزادی او از حبس خانگی پانزده ساله صورت می گیرد.

دولت غیرنظامی برمه در پی انتخابات اخیر آن کشور و تحت نظر شورای نظامی حاکم تشکیل شده اما خانم آنگ سان سوچی اجازه رقابت در این انتخابات را نیافت و طرفداران او نیز انتخابات را "غیر آزاد" توصیف کردند و از شرکت در آن خودداری ورزیدند.