تایمز مالی: چین در پی مبادله نفت ایران با اجناس چینی است

به گزارش روزنامه تایمز مالی، دولت چین پیشنهاد کرده است که به دلیل اینکه تحریم مالی ایالات متحده موانعی را در انتقال حدود بیست میلیارد دلار مطالبات نفتی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به جای پرداخت بدهی خود، اجناس چینی به ایران صادر کند.

در حال حاضر هند نیز، که همراه با چین خریدار بیش از یک سوم نفت صادراتی ایران هستند، با مشکلاتی در زمینه تسویه حساب حدود پنج میلیارد دلار بدهی نفتی به جمهوری اسلامی مواجه است و دو طرف به بررسی راه های مختلف برای انتقال بدهی ارزی هند به ایران مشغول هستند.

یک مقام سابق جمهوری اسلامی به تایمز مالی گفته است که هم چین و هم هند از نگه داشتن پول های ایران در حساب های بانکی خود خوشنود هستند و می کوشند به جای پرداخت دلار، "اجناس بنجل به ایران بدهند یا بدهی خود را با روپیه و یوآن تادیه کنند."