دولت سوریه قانون تشکیل احزاب سیاسی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه - سانا - دولت این کشور قانونی را تصویب کرده که براساس آن، تشکیل احزاب سیاسی آزاد اعلام شده و به این ترتیب، حزب بعث بعد از حدود نیم قرن، دیگر تنها حزب قانونی در این کشور محسوب نمی شد.

براساس این گزارش، قانون جدید شرایطی را برای تاسیس احزاب سیاسی تعیین کرده و از جمله ایجاد و فعالیت احزاب مذهبی و تشکیل حزب براساس اعتقادات دینی ممنوع است.

ایجاد یک نظام حکومتی چند حزبی و امکان مشارکت آزادانه تمامی احزاب و گروه ها در فعالیت های سیاسی یکی از خواست های اصلی تظاهرات اعتراضی در سوریه بوده که بیش از چهار ماه پیش آغاز شد و همچنان ادامه داشته و گفته می شود به کشته شدن حدود دو هزار تن از معترضان و بازداشت چندین هزار تن دیگر منجر شده است.

این تظاهرات با درخواست اصلاحات در نظام حکومتی و مبارزه با فساد آغاز شد اما در پی واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی، مطالبات مردم به تغییرات بنیادی و از جمله کناره گیری بشار اسد، رئیس جمهوری، و خاتمه حاکمیت حزب بعث تبدیل شده است.