مجلس ایران به تبلیغات برای تورهای خارجی رسیدگی می کند

یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس گفته است که این کمیسیون "بررسی پرونده تبلیغات آژانس های مسافرتی برای بیگانگان" را در دست بررسی دارد و از تبلیغ جاذبه های گردشگری در خارج از کشور انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا اسداللهی گفته است که برخی آژانس های مسافرتی "برای کشورهای بیگانه تبلیغات انجام داده و تعدادی از مردم کشورمان را علیرغم جاذبه های گردشگری فراوان در داخل، به خارج اعزام می کنند" و از این آژانس های خواسته به جای تبلیغ تورهای خارجی، زمینه را برای گردشگری داخلی مهیا سازند.

وی همچنین اظهار داشته است که محتوای تبلیغات برخی آژانس ها با واقعیت انطباق ندارد و برخی از گردشگران پس از بازگشت به کشور، در این زمینه گله‌مند بوده اند و افزوده است که شکوائیه هایی در این زمینه در کمیسیون مطرح شده است.