اعدام ۴۵ متهم جرایم خشن طی چهار ماه اول سال در ایران

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام ۵۴ متهم جرایم خشن در چهار ماه اول سال خبر داده و گفته که ۴۵ نفر آنها در "ملاء عام و در زندان" اعدام شده‌اند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی در باره افزایش خشونت‌های اجتماعی منتشر شد. پرونده تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر، کاشمر و قتل روح الله دادشی قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران از جمله آنهاست.

آقای اژه‌ای گفت که قوه قضائیه مصمم است با جرایم خشن و خاص همانند تجاوز و آدم ربایی که امنیت جامعه را مختل می‌کند، به صورت جدی برخورد کند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پرونده تجاوز گروهی در خمینی شهر به دادگاه کیفری فرستاده شده و پرونده کاشمر و دو پرونده در تهران نیز به دادگاه ارسال شده است.